در جمله‌ی I think he’s better than other guy چرا guy گذاشته و guys نکذاشته؟?

I think he’s better than other guy
مگه نباید guys بگذارد ؟

سلام دوست عزیز
احتمالاً اون شخص فقط داره این پسر رو با یک پسر دیگه مقایسه می‌کنه پس نیازی به s جمع نیست.
اگر آدرس درس رو قرار میدادید بهتر میشد راهنمایی کرد.