معنی Keep waiting چیست؟

ترکیب keep با waiting میشه چی؟ و در صورت ترکیب هر دوتا کلمه رو بدون فاصله keppwaiting مینویسیم یا با keep waitingفاصله؟


این تاپیک مربوط به درس «عذر خواهی کردن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

سلام دوست عزیز
ترکیب keep با waiting می شود “keep waiting” که به معنای “منتظر نگه داشتن” یا “منتظر ماندن” است. در این ترکیب، keep به عنوان فعل اصلی جمله استفاده می شود و waiting به عنوان قید جمله استفاده می شود.

در صورت ترکیب، هر دو کلمه را با فاصله می نویسیم. به عبارت دیگر، کلمه “keep” و کلمه “waiting” را با یک فاصله از هم جدا می کنیم.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از ترکیب keep waiting آورده شده است:

  • Please keep me waiting.
    (لطفاً مرا منتظر نگه دار.)
  • I am keeping you waiting.
    (من شما را منتظر نگه می دارم.)
  • I am tired of waiting.
    (من از منتظر ماندن خسته شده ام.)