در جمله I have only one best friend نقش only چیست


این تاپیک مربوط به درس «می‌توانی با برخی از دوستان من آشنا شوی.» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

سلام دوست عزیز
اینجا کلمه‌ی only نقشش قیده و برای تاکید روی تعداد دوستان صمیمی استفاده شده.
من فقط یه دوست صمیمی دارم.