در جمله Why won't you talk to me چرا توو این جمله فعل کمکی will که برای آینده است استفاده شده؟

Why won’t you talk to me?

چرا توو این جمله فعل کمکی will که برای آینده است استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه قسمت الف» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «دخترک زیرک»

سلام دوست عزیز
در زبان انگلیسی، فعل کمکی will می‌تواند برای بیان آینده، قصد، یا احتمال استفاده شود. در جمله “Why won’t you talk to me?”، فعل کمکی will برای بیان قصد استفاده شده است. گوینده معتقد است که مخاطب قصد ندارد با او حرف بزند.
البته، این جمله می‌تواند به صورت “Why don’t you talk to me?” هم استفاده شود. در این صورت، فعل کمکی will به معنای آینده نیست و صرفاً برای بیان حال استفاده شده است. این ترجمه نیز معنای جمله را بیان می‌کند، اما کمی ملایم‌تر است.