دلیل قرار گرفتن کلمه so در اخر جمله چیست؟

سلام وقت بخیر یک سوال دارم دلیل قرار گرفتن کلمهsoدر اخر جمله چیست

I don’t think so.

فکر نمی‌کنم.

خیلی ممنون از شما


این تاپیک مربوط به «فروشنده» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره « مکالمات کاربردی انگلیسی»، فصل «خرید کردن»

سلام دوست عزیز
دلیل قرار گرفتن کلمه “so” در انتهای جمله “I don’t think so” این است که این کلمه به عنوان یک قید استفاده شده است و بیانگر تأکید یا مخالفت با چیزی است که قبلاً گفته شده است.

در این جمله، کلمه “so” به معنای “بنابراین” یا “بنابراین، فکر نمی‌کنم” است. این جمله بیانگر این است که گوینده با چیزی که قبلاً گفته شده است مخالف است.

در اینجا چند مثال دیگر از استفاده از کلمه “so” به عنوان یک عبارت قیدی آورده شده است:

  • I don’t think so. I think it’s a bad idea.
    (فکر نمی‌کنم. فکر می‌کنم این ایده خوبی نیست.)
  • He said he would be here, so I’m waiting for him.
    (او گفت که اینجا خواهد بود، بنابراین منتظر او هستم.)
  • I’m not sure, so I’ll ask someone else.
    (مطمئن نیستم، بنابراین از کسی دیگر می‌پرسم.)