اصلاحش کنین لطفا

بعد از این جمله I really must express my admiration for your speech یه جمله‌ی دیگه نوشته شده که گفته نمیشه.
Receiving compliment این جمله رو میگم. و اینکه معنیش چی میشه؟


این تاپیک مربوط به درس «تعریف و تمجید کردن » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: