گاهی به گذشته،نگاهی کن


در پایان از شما صمیمانه تشکر می کنم که پادکست من را گوش کردید و مشتاقانه امیدوارم که شما همچنان پیگیر مطالب دیگر من نیز باشید.

دوستدار شما

علی میرکمالی

دوشنبه

بیستم و هفتم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو

1402/6/27
:o::o::o: