کاربرد گرامر (would be+verb(ing به چه شکلیه؟


این تاپیک مربوط به «بخش 3» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «هری پاتر ۱»

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، کاربرد گرامر (would be + verb (ing به شرح زیر است:

 • برای بیان یک اتفاق یا موقعیت فرضی در گذشته:

در این حالت، فعل اصلی به صورت اسم مصدر (gerund) با افزودن پسوند “ing” به شکل ساده خود ساخته می‌شود. این ساختار بیانگر این است که یک اتفاق یا موقعیت در گذشته اتفاق می‌افتاد یا وجود داشت، اگر شرایط خاصی وجود داشت.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • If I had a million dollars, I would be traveling the world.
  (اگر یک میلیون دلار داشتم، در حال سفر به سراسر جهان بودم.)

 • If I were you, I would be careful.
  (اگر جای تو بودم، مراقب بودم.)

 • I would be happy if you came to my party.
  (اگر به مهمانی من می‌آمدی، خوشحال می‌شدم.)

 • برای بیان یک عادت یا فعالیت همیشگی در گذشته:

این ساختار بیانگر این است که یک اتفاق یا موقعیت به طور منظم در گذشته اتفاق می‌افتاد.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • I would be going to school every day.
  (من هر روز به مدرسه می‌رفتم.)

 • She would be working long hours.
  (او ساعات طولانی کار می‌کرد.)

 • They would be playing in the park.
  (آنها در پارک بازی می‌کردند.)

 • برای بیان یک اتفاق یا موقعیت غیرواقعی در گذشته:

این ساختار بیانگر این است که یک اتفاق یا موقعیت در گذشته اتفاق نمی‌افتاد، اگر شرایط خاصی وجود داشت.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • If I had been born in a different country, I would be speaking a different language.
  (اگر در کشور دیگری به دنیا می‌آمدم، زبان دیگری صحبت می‌کردم.)
 • If I had been rich, I would have bought a mansion.
  (اگر ثروتمند بودم، یک عمارت می‌خریدم.)
 • If I had been brave, I would have confessed my love to her.
  (اگر شجاع بودم، عشقم را به او اعتراف می‌کردم.)

در اینجا چند نکته مهم در مورد کاربرد گرامر (would be+ verb (ing آورده شده است:

 • فعل اصلی در این ساختار همیشه به صورت اسم مصدر (gerund) با افزودن پسوند “ing” به شکل ساده خود ساخته می‌شود.
 • این ساختار برای بیان یک اتفاق یا موقعیت فرضی، عادت یا فعالیت همیشگی، یا اتفاق یا موقعیت غیرواقعی در گذشته استفاده می‌شود.
2 پسندیده

ممنونم:pray::green_heart:

1 پسندیده