معنی Over above چیست؟


این تاپیک مربوط به «صفحات ۱ تا ۱۰» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «اشتباهات متداول در زبان انگلیسی»

سلام دوست خوبم
لطفا سوالتون رو دقیق بپرسید
Over above اگر در معنی بخواهید میشه بالا/برفراز

سلام دوست عزیز
اصطلاح “over above” در زبان انگلیسی به معنای “علاوه بر” یا “علاوه بر آن” است. این اصطلاح معمولاً برای بیان چیزی استفاده می‌شود که به عنوان یک افزودنی اضافی یا غیرمنتظره ارائه می‌شود.

برای مثال، ممکن است کسی بگوید:

The price of the house includes the furniture, over above the cost of the property.
(قیمت خانه شامل مبلمان نیز می‌شود، علاوه بر هزینه ملک.)

در این جمله، منظور این است که مبلمان به عنوان یک افزودنی اضافی به قیمت خانه اضافه می‌شود.

اصطلاح “over above” می‌تواند به صورت ترکیبی یا جداگانه استفاده شود. در حالت ترکیبی، معمولاً به عنوان یک حرف اضافه استفاده می‌شود. در حالت جداگانه، معمولاً به عنوان یک قید استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال دیگر از نحوه استفاده از اصطلاح “over above” آورده شده است:

  • به عنوان حرف اضافه:
    • In addition to the other benefits, the company also offers a pension plan, over above the salary. (علاوه بر مزایای دیگر، شرکت همچنین یک طرح بازنشستگی نیز ارائه می‌دهد، علاوه بر حقوق.)
  • به عنوان قید:
    • The company has made a profit of over £10 million, over above its expectations. (شرکت سودی بیش از 10 میلیون پوند به دست آورده است، علاوه بر انتظارات خود.)

اصطلاح “over above” می‌تواند در زبان فارسی به صورت زیر ترجمه شود:

  • علاوه بر
  • علاوه بر آن
  • به اضافه
  • در اضافه

در برخی موارد، اصطلاح “over above” می‌تواند به صورت مترادف با اصطلاح “in addition to” استفاده شود. با این حال، تفاوت‌های ظریفی بین این دو اصطلاح وجود دارد. اصطلاح “over above” معمولاً برای بیان چیزی استفاده می‌شود که به عنوان یک افزودنی اضافی یا غیرمنتظره ارائه می‌شود. اصطلاح “in addition to” معمولاً برای بیان چیزی استفاده می‌شود که به عنوان یک افزودنی معمول یا انتظاری ارائه می‌شود.