دلیل استفاده از فعل به صورت ing دار و با to بعد از فعل like چیست؟

دو جمله داریم.با like
یکی بعدش مصدر اومده یکی ingفرم
does mara like to run
mara doesnt like running
چرا؟


این تاپیک مربوط به «مارا و املی ورزش می کنند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

1 پسندیده

سلام خدمت شما
تفاوت این دو جمله این است که؛

Does Mara like to run?

آیا مارا دوست دارد بِدَوَدْ؟ یعنی اینکه مثلا دوست مارا در حال دویدن است و همون لحظه مارا هم دوست داره بِدَوَدْ.

Marah doesn’t like running.

مارا دویدن را دوست ندارد.
در این حالت جمله بیانگر اینه که مارا کلا دویدن را دوست ندارد.