معنی up close چیست؟

Backpacking and camping are great options for people who love the outdoors and want to experience nature up close.

معنی up close چیست؟

سلام دوست عزیز
اصطلاح “up close” در زبان انگلیسی به معنای “از نزدیک” یا “با فاصله نزدیک” است. این اصطلاح معمولاً برای توصیف چیزی استفاده می شود که در فاصله نزدیک مشاهده می شود یا تجربه می شود.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از اصطلاح “up close” آورده شده است:

 • I got to see the tiger up close.
 • I saw the accident up close.
 • I felt the pain up close.

در مثال اول، شخص می تواند ببر را از نزدیک ببیند. در مثال دوم، شخص شاهد تصادف از نزدیک بود. در مثال سوم، شخص درد را از نزدیک احساس کرد.

اصطلاح “up close” همچنین می تواند برای توصیف چیزی که به طور شخصی تجربه می شود استفاده شود. به عنوان مثال، یک نفر می تواند بگوید که یک دوست جدید را “از نزدیک” ملاقات کرده است. در این مورد، “از نزدیک” به این معناست که شخص با دوست جدید خود ارتباط شخصی برقرار کرده است.

مترادف های اصطلاح “up close” عبارتند از:

 • close-up
 • nearby
 • in person
 • firsthand
 • intimately

در زبان فارسی، اصطلاح “از نزدیک” معادل اصطلاح “up close” است.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از اصطلاح “از نزدیک” در زبان فارسی آورده شده است:

 • من توانستم ببر را از نزدیک ببینم.
 • من تصادف را از نزدیک دیدم.
 • درد را از نزدیک احساس کردم.
 • یک دوست جدید را از نزدیک ملاقات کردم.
3 پسندیده

بی نهایت سپاسگزارم دوست عزیزم :heart_eyes::rose::rose::rose:

1 پسندیده