ساختار جمله i ain't چیست؟

سلام ساختار جمله i ain’t got no job از لحاظ گرامری چیست؟

دقیقه ۵,۰۲


این تاپیک مربوط به بخش «بخش 06» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «روباه و سگ شکاری»

سلام دوست عزیز
ain’t برای منفی کردن جملات و عبارات است که بیشتر نیتیو ها استفاده میکنند یعنی حالت غیر رسمی داره

و برای am/si /ar not
Or
Have/has not
استفادع میشه

I am not going there
↓↓↓
I ain’t going there

I haven’t seen her
↓↓↓
I ain’t seen her

3 پسندیده