امکان ارجاع به couchsurfing وجود ندارد

Finally, in Turkey, I tried couchsurfing.

کلمه couchsurfing در دیکشنری وجود دارد ولی به دلیل تایپ نوع خاصی از حروف fi امکان ارجاع از داخل متن وجود ندارد.

زمان ۰۱:۵۰


این تاپیک مربوط به «بیشتر سفر کنید، کمتر خرج کنید - وبلاگ سفر ارزان دنیل» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Select Readings»، «سطح مبتدی»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: