تفاوت that's why ، therefore و so چیست؟

That’s Why people call it couchsurfing.

تفاوت that’s why ، therefore و so چیست؟

کلمه‌ی Therefore بنابراین
So پس
Thats why پس بخاطر همین
قبل از that’s why همیشه یک‌توضیحی داده شده در مورد داستان که علت توصیفش بوده،

خیلی ممنونم دوست گرامی از توجهتون ‌. ولی در مورد دو کلمه دیگر هم همیشه یک توضیحی در مورد علت آن داده میشود

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
کلمات that’s why، therefore و so همگی برای بیان نتیجه یا نتیجه گیری از یک جمله یا عبارت استفاده می شوند. با این حال، تفاوت های ظریفی بین این سه عبارت وجود دارد.

عبارت that’s why به معنای “به همین دلیل” است و معمولاً برای توضیح علت یک نتیجه استفاده می شود. این عبارت معمولاً در پاسخ به یک سوال یا ابهامی استفاده می شود.

کلمه‌یtherefore به معنای “بنابراین” است و معمولاً برای بیان نتیجه گیری منطقی از یک جمله یا عبارت استفاده می شود. این عبارت معمولاً در پایان یک جمله یا عبارت استفاده می شود.

کلمه‌ی so به معنای “بنابراین” یا “از این رو” است و می تواند برای بیان نتیجه یا نتیجه گیری از یک جمله یا عبارت استفاده شود. این عبارت می تواند در ابتدای یک جمله یا عبارت یا در پایان آن استفاده شود.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از این سه عبارت آورده شده است:

 • that’s why
  • Why did you get a new car?
  • I needed a car that was more fuel-efficient, that’s why.
 • therefore
  • I missed the train, therefore I was late for work.
 • so
  • I’m tired, so I’m going to bed.

در برخی موارد، این سه عبارت می توانند به جای یکدیگر استفاده شوند. با این حال، استفاده از عبارت مناسب می تواند به روشن شدن منظور شما کمک کند.

در اینجا چند نکته برای استفاده از این سه عبارت آورده شده است:

عبارت * that’s why معمولاً برای پاسخ به یک سوال یا ابهامی استفاده می شود.
کلمه‌ی * therefore معمولاً در پایان یک جمله یا عبارت استفاده می شود.
کلمه‌ی * so می تواند در ابتدای یک جمله یا عبارت یا در پایان آن استفاده شود.

1 پسندیده

بی نهایت سپاسگزارم دوست عزیزم :heart_eyes::rose:

1 پسندیده