تفاوت حال کامل و گذشته‌ی ساده در چیه؟

I’ve baked this cake.
I baked this cake

سلام
تفاوت این دو جمله چیه؟
یعنی اولی منظورش اینِکه من این کیک رو درست کردم و درواقع این کیک هنوز خورده نشده؟
و دومی منظورش اینه که من این کیکو درست کردم و خورده شده؟
یعنی وقتی جمله‌ی دوم رو می‌بینیم؛ می‌فهمیم که دیگه کیکی در کار نیست و وقتی جمله‌ی اول رو می‌بینیم؛ متوجه می‌شیم که هنوز کیکی هست؟

سلام دوست عزیز
تفاوت این دو جمله در زمان فعل “bake” است.

در جمله “I’ve baked this cake.”، از فعل “have baked” استفاده شده است. این فعل به معنای “انجام دادن کاری در گذشته و ادامه دادن آن تا زمان حال” است. در این جمله، منظور این است که گوینده کیک را در گذشته درست کرده است و هنوز هم وجود دارد.

در جمله “I baked this cake.”، از فعل “baked” استفاده شده است. این فعل به معنای “انجام دادن کاری در گذشته” است. در این جمله، منظور این است که گوینده کیک را در گذشته درست کرده است، اما ممکن است خورده شده باشد یا هنوز وجود داشته باشد.

البته، در زبان انگلیسی، این تفاوت همیشه به این وضوح قابل تشخیص نیست. در برخی موارد، از جمله اول برای اشاره به یک کیک که خورده شده است نیز استفاده می شود. این امر معمولاً در زمانی اتفاق می افتد که گوینده می خواهد بر روی عمل پختن کیک تمرکز کند، نه بر روی اینکه کیک خورده شده است یا خیر.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از این دو جمله آورده شده است:

  • I’ve baked this cake for you. Would you like to try it?
    (کیک هنوز وجود دارد و گوینده می خواهد آن را به شنونده بدهد.)
  • I baked this cake for you last week. I hope you enjoyed it.
    (کیک خورده شده است و گوینده می خواهد به شنونده بگوید که از آن لذت برده است.)
    لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.
1 پسندیده