متن این درس و روخوانی ازش همخونی ندارن باهم

چرا متن درس و روخوانیش
همخوانی ندارند باهم،؟!


این تاپیک مربوط به درس «نقشه‌های ذهنی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «نقشه‌های ذهنی»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: