چرا her برای کشتی استفاده میشه؟

It was I that took the ship to a place where you’ll never find her.

چرا در این جمله یا این داستان کشتی و با her میزاره؟


این تاپیک مربوط به «در اردوگاه جان سیلور » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «جزیره ی گنج»

معمولا برای اجسام اشیا و جانورانی که جنسیتش رو نمیدونیم از she/her استفاده میشه،

1 پسندیده

اها.مرسی.خوبه پس:grin:

1 پسندیده