تالار زبانشناس

مفهوم کلمه ی boost up

we give them a taller chair, boost up the child
خود واژه ی boost up یعنی ارتقا و بالا بردن، تو این جمله برای یه بچه که بهش صندلی بزرگتر میدیم به چه مفهوم است؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر بینش»)

1 Likes