برای ضمیر مفعولی خنثی که جنسیت رو مشخص نکنه از چی میتونم استفاده کنم؟


این تاپیک مربوط به درس «سایت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، باید بگم که هم برای ضمیر مفعولی و هم برای ضمیر فاعلی می‌تونیم از صورت جمع ضمایر استفاده کنیم.
مثال:
If you see an old person crossing the street, you will help them.
استفاده از این ساختار در زبان انگلیسی رایج هستش.