تفاوت bring together و come together چیست ؟

To unify means to bring people or things together.
‏متحد کردن یعنی آدم‌ها یا اشیا را گرد هم جمع کردن.

تفاوت bring together و come together چیست ؟

سلام دوست عزیز
تفاوت اصلی بین bring together و come together در این است که bring together یک فعل عبارتی است که به معنای “با هم آوردن” یا “متحد کردن” است، در حالی که come together یک فعل ساده است که به معنای “با هم جمع شدن” یا “گرد هم آمدن” است.

در bring together، یک شخص یا شیء دیگری رو گرد هم آورد. (اینجا یه مسبب وجود دارد، معمولاً یه شخص باعث انجام کار شده) به عنوان مثال، می توان گفت:

 • The teacher brought the students together to discuss the assignment.
  (معلم دانش آموزان را برای بحث در مورد تکالیف با هم جمع کرد.)
 • The company brought together a team of experts to develop a new product.
  (شرکت تیمی از کارشناسان را برای توسعه محصول جدید با هم جمع کرد.)

در come together، افراد یا اشیاء به طور خودجوش با هم جمع می شوند. به عنوان مثال، می توان گفت:

 • The family came together for Christmas.
  (خانواده برای کریسمس با هم جمع شدند.)
 • The pieces of the puzzle came together to form a picture.
  (قطعات پازل با هم جمع شدند تا تصویری تشکیل دهند.)

در برخی موارد، bring together و come together می توانند معنی مشابهی داشته باشند. به عنوان مثال، می توان گفت:

 • The two friends came together after a long time.
  (دو دوست پس از مدت طولانی با هم جمع شدند.)
 • The teacher brought the class together to discuss the lesson.
  (معلم کلاس را برای بحث در مورد درس با هم جمع کرد.)

در این موارد، bring together می تواند به این معنا باشد که معلم کلاس را به صورت فیزیکی با هم جمع کرد، یا می تواند به این معنا باشد که معلم کلاس را به صورت مفهومی با هم جمع کرد و به آنها کمک کرد تا در مورد درس به توافق برسند.

1 پسندیده

بی نهایت سپاسگزارم دوست عزیزم :heart_eyes::heart_eyes::rose:

1 پسندیده