تالار زبانشناس

اشکال صدای درس تکرار

فایل صوتی اشکال فنی داره بعضی جاها قریچ و قروچ میکنه
خخخ

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)

3 Likes