تفاوت mice و mouse چیست؟

کاربرد mice و mouse

سلام دوست عزیز
کلمات “mice” و “mouse” هر دو به معنای “موش” هستند، اما تفاوت‌های گرامری بین اون‌ها وجود داره.

کلمه‌ی “mouse” به صورت مفرد استفاده می‌شه و کلمه‌ی “mice” به صورت جمع استفاده می‌شه.

در اینجا چند مثال دیگر از استفاده از “mice” و “mouse” آورده شده:

  • I saw a mouse in the kitchen.
    (یک موش در آشپزخانه دیدم.)
  • The mice were eating the cheese.
    (موش‌ها در حال خوردن پنیر بودند.)
  • I bought a mousetrap to catch mice.
    (من یک تله موش خریدم تا موش‌ها را بگیرم.)