تالار زبانشناس

زمان فعل در جمله

باید یه مفهوم کلی از زمانها داشته باشید، همچنین جملات معلوم و مجهول، افعال باقاعده و بی قاعده رو هم بشناسید

والا خود من اول کار که شروع کرده بودم یه مثال ازهر زمان حفظ کرده بردم
کم کم که پیش میره ادم دیگه ممکنه اون مثاله هم فراموش بشه ولی دیگه میتونی تشخیص میدی زمان هارو :slight_smile:

1 Likes