تالار زبانشناس

معنی scheming در این درس

لغت scheme به معنای طرح ریزی و نقشه کشیدن و مجازا توطئه چینی میباشد و scheming هم در این متن به معنای توطئه‌گر و یا خیانتکار هست اما نادان ترجمه شده!!!

======================
این تاپیک مربوط به درس «تبعیض مذهبی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «تبعیض مذهبی»)

1 Likes