تالار زبانشناس

L've معنیش چی میشه دوستان

معنیش چی میشه دوستان

======================
این تاپیک مربوط به درس «موفقیت یعنی 99 درصد شکست» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «موفقیت یعنی 99 درصد شکست»)

من توی متن همچین چیزی پیدا نکردم. شاید منظورتون I’ve باشه که مخف I HAVE هست.

1 Likes