تالار زبانشناس

Aron believes that Leo saved his life back in 2003

کابرد back تو این جمله چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زندگی یا مرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

اشاره به گذشته داره.

ارون این باور رو داره که لئو جونش رو در سال 2003 نجات داد.

2 Likes