تالار زبانشناس

لطفا نظرتون را در مورد این نوع از کتاب ها بگید

دور دنیا در هشتاد روز…اون چیزی که رو جلدش هستDOMINOESکه OXFORD آنها را منتشر کرده .هر کتاب یک داستان است.در کنار کتاب ها یک DVDنیز وجود داره که داستان رو می خونه

2 Likes

کتابای خوبی هستن تقریبا میشه گفت شبیه کامیکه
فقط لغات اون پایینو نگاه کنید و سعی به حفظشون نکنید
خیلی مفیدن

2 Likes

کتابای خوبی هستن
میشه خواهش کنم اسمشون رو بگید که ما هم استفاده بکنیم؟

3 Likes

انتشارات جنگل این کتاب ها را داره دوست عزیز

3 Likes

سپاسگذارم دوست گرامی

2 Likes