جمله‌ی «امروز چندشنبه است» به انگلیسی چیست؟

سلام
وقتی بخواهیم بپرسیم:
امروز چندشنبه است؟

What day is today?

2 پسندیده

ممنون
این مگر برای پرسیدن تاریخ نیست؟

سلام دوست عزیز
علاوه بر اون چیزی که دوستمون گفت، می‌شه از عبارت What day is it today? و یا “What day of the week is it today?” استفاده کرد.
که این دقیقاً به روز هفته اشاره داره.

3 پسندیده