معنی pair of pants چیست؟

در این جمله pair of pants معنیش چی میشه؟ اصطلاح خاصی هست؟

I needed a new pair of pants for a wedding I was attending next week, so I went to the mall during my lunch hour


این تاپیک مربوط به درس «خرید در بازار» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. پادکست «پادکست ESL»، بخش «بخش دوم»

سلام شلوار چون ۲ تا لنگه داره pair میاد

1 پسندیده

a pair of scissors قیچی
A pair of headphones هدفون

مثل همه اینایی که جفتن

1 پسندیده