تالار زبانشناس

معنی واژه های purr و pussycat چیه

معنی واژه های purr و pussycat چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

کلمه Pussycat یعنی گربه ملوس :slight_smile: در ضمن اسم یه گروه موسیقی هم هست که همسر دیوید بکهام یکی از اعضای اونه

کلمه Purr هم به صدای گربه میگن/ میو میو نه صدای خرخرش را میگن

5 Likes

مرسی :pray:
تو ترجمه داستان واژه گربه ملوس یاصدای گربه بودن آورده نشده توجمله:the pillow would purr like a pussycat بنظرم ترجمه شده:آن بالش گرم ونرم میشد

1 Likes

به توضیحات این تاپیک دقت بفرمایید.

3 Likes