علت جدا نوشتن فعل got back در جمله‌ی she got 10 dollars back in change چیست؟

چرا فعل got back در جمله‌ی she got 10 dollars back in change جدا نوشته میشود؟


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل [«غذای بوبا»]( ساخت حساب کاربری

سلام دوست عزیز
در جمله “she got 10 dollars back in change”، فعل “got back” یه فعل عبارتی و در معنای “پس گرفتن” هستش. این فعل ممکنه به صورت جداگانه نوشته بشه.

مثال:

  • I got my money back from the store.
    (پولم را از فروشگاه پس گرفتم.)
  • He got his job back after being fired.
    (پس از اخراج، شغلش را پس گرفت.)
  • She got her daughter back from her ex-husband.
    (دخترش را از شوهر سابقش پس گرفت.)

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.