چرا فعل try در جمله " she tries to cook" به tries تبدیل می شود؟

تفاوت try و tries در زبان انگلیسی


این تاپیک مربوط به «کارن یک گربه می‌گیرد» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، فعل “try” در زبان انگلیسی یک فعل regular یا باقاعده است. فعل های باقاعده در زمان حال ساده سوم شخص مفرد به “-s” یا “-es” ختم می شن.

در حالت سوم شخص مفرد، فعل “try” به “tries” تبدیل می‌شه. این به این دلیله که حرف آخر فعل “try” صدادار “y” است. در زبان انگلیسی، وقتی حرف آخر فعل صدادار “y” هستش، در زمان حال ساده سوم شخص مفرد “-ies” بهش اضافه می شه.

مثال:

  • cry - cries

  • study - studies

  • fly - flies

البته استثنا هم وجود داره. مثلاً:

  • play - plays
2 پسندیده

نه خیر نمی خوام عکسی داشته باشم .