رنگ آبی روی واژه های راحته

واژه های سخت رو آبی نمیکنید فقط روی واژه هایی ک راحته آبی کشیدین


این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، بخش «تسلط بر عواطف ۲»

1 پسندیده

سلام وقت بخیر روی لغتی که براتون سخت و جدیده کلیک کنید و اضافه به لایتنر رو بزنید.