تالار زبانشناس

تفاوت سرعت خواندن با متن

سرعت خواندن گوینده با متن هماهنگ نیست لطفا اصلاح کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «راز پشت پیروزی ها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «مگا داستان»، فصل «راز پشت تمام پیروزی ها»)

1 Likes

بله ظاهرا این درس مشکلی داره. بررسی میکنیم.

2 Likes