سلام.کاربردومعنایtheدرجاهای مختلف چیه

سلام.کاربردومعنایtheدرجاهای مختلف چیه
0

#1

سلام.به طورکلی کاربرد ومعنای the درجاهای مختلف چی هستش؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)