زمان استفاده شده در داستان‌ها به چه صورت هستش؟

سلام دوست عزیز
معمولاً تو داستان نویسی از زمان‌های حال ساده و یا گذشته‌ی ساده استفاده می‌شه و این بستگی به سبک نویسنده داره که داستان رو به زمان حال روایت کنه یا گذشته.