ارزیابی شما از کتاب «شجاع نه بی نقص»

ارزیابی شما از کتاب «شجاع نه بی نقص»
none 5.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «شجاع نه بی نقص» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن/ نمره آدیبل: 4.6/ ژانر: انگیزشی و موفقیت تصور کنید که بدون ترسی از همیشه خوب بودن زندگی می کردید. اینکه به چگونگی زندگیتان در فضای مجازی و اینستاگرام اهمیتی نمی دادید، یا نگران اینکه مردم درباره شما چه فکری می کنند، نبودید. تصور کنید که قادر بودید از بند این نگرانی ها و احساس گناه کردن ها رهایی می یافتید و خودتان را سرزنش نمی کردید. بسیاری از ما زیر فشارهای سنگین توقعاتمان از خود خرد شده ایم. مدام می کوشیم تا به هرشکلی همه کس را همیشه راضی نگه داریم. خواب را از چشمانمان می گیریم تا به این موضوع فکر کنیم که آیا کسی را آزرده ایم، یا از فرصت ها استفاده نکرده ایم و از هرگونه شکست به شدت هراسانیم. همه این رفتارها دلایلی دارند. در مدرسه به ما آموخته اند که همیشه ساکت و منظم و آهسته رفتار کنیم و همیشه خانواده و معلمان ما راه های درخشیدن و موفقیت را مدام به ما آموزش می دادند. به همین دلیل ما کسانی بار آمده ایم که از شکست به شدت هراسانیم. اکنون زمان آن فرا رسیده تا با این ترس ها که شادی و آرزوهای ما را تحت الشعاع قرار داده اند مقابله کنیم. تنها راه این مقابله شجاعت است. کامل ترین و بهترین بودن شاید ما را در مسیری امن قرار دهد ولی شهامت ما را به سمت راهی که دلمان همیشه در طلبش بوده قرار می دهد. در کتاب شجاع بی نقص (Brave, Not Perfect) نویسنده دیدگاه های قدرتمند و عمیقش را با مخاطب خود در میان می گذارد و به ما می آموزد تا با رهایی از بند همیشه بهترین بودن، شهامت را جایگزین این عادت غلط کنیم.

سطح: خیلی سخت

عالی