تفاوت foresee و anticipate چیست؟

She had made a lot of new friends, and she could foresee that they would be a source of happiness for her for many years.
‏او دوستان زیادی پیدا کرده بود و می‌توانست پیش‌بینی کند که آن‌ها برای سال‌های زیادی برای او منبع خوش‌حالی باشند.

تفاوت foresee و anticipate چیست؟


این تاپیک مربوط به فصل «دوستان جدید گوئن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، دوره «کتاب پنجم»، درس «دوستان جدید گوئن»

سلام دوست عزیز
کلمات Foresee و anticipate هر دو کلماتی هستن که تو زبان انگلیسی برای بیان پیش‌بینی یا انتظار استفاده می‌شن. اما بین این دو کلمه تفاوت‌های ظریفی وجود داره.

Foresee:

معنی: پیش‌بینی کردن، پیش‌دانی کردن، آینده‌نگری
کاربرد:
برای اشاره به پیش‌بینی یه اتفاق یا رویداد به طور کلی
برای بیان احتمال وقوع یه اتفاق بدون هیچ اقدامی
معمولاً با احساس منفی مانند نگرانی یا ترس استفاده می‌شه.
مثال:

Experts foresee a global recession in the near future.
(کارشناسان رکود جهانی را در آینده نزدیک پیش‌بینی می‌کنند.)
The government failed to foresee the economic crisis.
(دولت نتوانست بحران اقتصادی را پیش‌بینی کند.)

Anticipate:

معنی: پیش‌بینی کردن، انتظار داشتن، پیش‌گیری کردن
کاربرد:
برای اشاره به انتظار داشتن یه اتفاق یا رویداد خاص
برای بیان آمادگی برای وقوع یک اتفاق
معمولاً با احساس مثبت مانند هیجان یا انتظار استفاده می‌شه.

مثال:

We are all anticipating the release of the new movie.
(همه ما منتظر اکران فیلم جدید هستیم.)
The company is anticipating a surge in sales this quarter.
(شرکت پیش‌بینی می‌کند که در این فصل شاهد افزایش فروش باشد.)

1 پسندیده

بسیار عالی، بی نهایت سپاسگزارم دوست عزیزم :heart_eyes::rose::rose::rose::rose::rose:

1 پسندیده