معنی put on a plaster چیست؟

وقت بخیر

توی این عبارت معنی Plaster چی میشه؟

you have cut your finger, you should put on a plaster

هَمون چسب زخمه

در اینجا عکسش هم هست
به چیزای دیگه هم میگن

2 پسندیده

آهان

خیلی ممنون:rose:

1 پسندیده

خواهش میکنم، ترکیبات این کلمه هم بخونید
یکیش که کاربردیه اینه

2 پسندیده

بسی کاربردی:100:

تشکر فراوان:rose:

1 پسندیده