ساختار جمله‌ی My mother gets me to clean my room چیست؟

آیا ساختار جمله‌ی My mother gets me to clean my room مجهول هستش؟

سلام دوست عزیز
خیر این جمله مجهول نیست، در واقع تو این جمله از ساختار get someone do sth استفاده شده، به معنی مجبور کردن شخصی به کاری.

معنی جمله می‌شه: مادرم من رو مجبور کرد که اتاقم رو تمیز کنم.

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده

مجهولش چی میشه ؟

با توجه به توضیحات لینک گرامری به صورت زیر می‌شه:
my mother gets my room to be cleaned (by me).
ولی به نظر خودم این جمله صحیحه:
(I am gotten to clean my room (by my mother.

متاسفانه سایت‌های خیلی کمی درباره‌ی شکل مجهول جملات causative وجود داره ولی باز با این حال این لینک‌ها می‌تونه براتون مفید باشه.