معادل Master that چیست؟

Master that, improve that, and your pronunciation will fairly quickly sound much better.

دقیقا معادل چیه؟ :thinking: زدم دیکشنری هم به پاسخی نرسیدم


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه اصلی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تلفظ انگلیسی - بدون تلاش»، فصل «لرزش ها»

Master اگه بعنوان فعل بهش نگاه کنیم به معنای استاد و خبره شدن در انجام کاریه.
در این ترکیب master that به معنای اینه که یاد بگیریم چجوری درست انجامش بدیم یا درک کامل ازش داشته باشیم.

There’s an oven we have to cook with. Master that!

یه اجاق گاز وجود داره که ما باید باهاش آشپزی کنیم. یاد بگیر چجوری کار میکنه (برو تو کارش ، قلقشو بفهم)

1 پسندیده

مرسی رفیق :pray:

1 پسندیده