معنی جمله She swiped me across the face چیست؟

سلام،
ترجمه این جمله رو چی میتونیم بگیم به فارسی، یه توضیح میدید لطفا

to hit or to try to hit someone or something by swinging your arm or an object very quickly:
She swiped me across the face

سلام دوست عزیز
معنی جمله‌ی بالا می‌شه:
زدن یا تلاش برای زدن شخصی یا چیزی با حرکت دست یا یه وسیله تو دست.
ترجمه‌ی مثال هم می‌شه:
اون سیلی محکمی به صورتم زد.
او با دستش یا یه وسیله (با خشونت) به صورتم زد.

1 پسندیده