معنی جمله i knew what was in for abit though چیست؟

سلام

معنی جمله i knew what was in for abit though چیست؟

طرف داشت از رضایت شغلیش تعریف میکرد بعدش این جمله رو گفت

میتونه معنیش این باشه آیا؟ اگرچه میدونستم خودم اینجوریه

سلام
هر چند می‌دونستم چه چیزی در انتظارمه

1 پسندیده