کاربرد کلمه LoL چیست؟

کلمه Lol به معنای روده بر شدن از خنده کجا به کار میره؟؟
برای چیزی که جالبه یا برای مسخره کردن؟

مخفف عبارتِ laugh(ing) out loud یا Lots of laughs به معنی خندیدن با صدای بلند ، از خنده روده بر شدن، برای مثال در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌های متنی، زمانی که فکر می‌کنید چیزی خنده‌دار است یا منظورتان از آن شوخی است، استفاده می‌شود.
البته این کلمه رسمی نیست و بیشتر در خودمانی استفاده میشه و معنی گستاخانه ای هم نداره، وقتی که خیلی میخندید یا از ته دل میخندید مینویسید lol

1 پسندیده