علت استفاده از to در جمله‌ی One of the people to start health food stores چیست؟

در جمله‌ی
He was one of the first people to start eating organic food
چرا بعد از people to آورده ؟ نميشد بگه who?


این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، بخش «تندرستی در ۱۰۰ سالگی»

1 پسندیده

سلام، وقتتون بخیر

توی این جمله One of the people خودش به معنی یکی از افرادی که هست
دیگه نیازی به Who نیست
درصورتی Who میاورد که one of در کار نبود
The people who start health food stores

و to هم برای فعل start اورده شده

2 پسندیده

Merc azat azaizam

1 پسندیده