معنی جمله Safety tickets, ticket wise چیست؟

سلام

معنی جمله Safety tickets, ticket wise چیست؟

سلام دوست عزیز
لطفاً قسمتی از متن رو هم قرار بدید.

1 پسندیده

به نظر میاد معنی تحت‌اللفظی جمله‌ی it’s like safety tickets and stuff like ticket wise. به صورت مثل بلیط‌های ایمنی و چیزهای مربوط به بلیط. یا مثلاً مجوزهای ایمنی و موارد مشابه از نظر صدور مجوز باشه.
تو این تفسیر، “safety tickets” به بلیط‌هایی اشاره دارده که برای ورود به مکان‌های خاص با الزامات ایمنی صادر می‌شن. “ticket wise” هم به تعداد بلیط‌های موجود یا مورد نیاز اشاره داره.

البته در کل منظورش اینه که هرچقدر بیشتر مدرک داشته باشی مثل برگ برنده می‌مونه و مهم نیست چه تعداد داشته باشی.(هرچی بیشتر بهتر.)

1 پسندیده