ساختار گرامری جمله‌ی What day is it today? چیست؟

ساختار و گرامر این جمله به چه صورته؟


این تاپیک مربوط به «Unit 1 - Lesson 16» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «American English File»، «سطح ۱»، «کتاب دانش آموز»، «درس ۱»

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، جمله‌ی “What day is it today؟” از نظر ساختاری یه جمله‌ی پرسشی ساده هستش که از WH-question برای پرسیدن در مورد روز جاری استفاده می‌کنه.

اجزای این جمله:

کلمه‌ی What: ضمیر پرسشی برای پرسیدن در مورد اسم.
کلمه‌ی day: اسمی که به روزهای هفته اشاره داره.
کلمه‌ی is: فعل “to be” در زمان حال ساده.
کلمه‌ی it: ضمیر موصولی که به اسم “day” ارجاع می‌ده.
کلمه‌ی today: قید زمان که به روز جاری اشاره داره.

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.