تالار زبانشناس

توضیح ساختار عبارت he traveled 300 kilometers home

در متن این درس اومده:
the next day he traveled 300 kilometers home to nagasaki

محل کلنە home بعد از ۳۰۰ کیلومتر چە ترکیبیە، صفت خونس؟ لطفا یکی توضیح بده برام

======================
این تاپیک مربوط به درس «مکالمه فعالانه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «سرنوشت یا شانس؟»)

1 Likes

میدونم home به محل زندگی گفته میشه ولی این جمله یه جوریه
درکش نکردم

1 Likes

He traveled (300 kilometers) home

عبارت داخل پرانتز یه توضیح اضافه در مورد مصافت سفرش هست
درواقع او به خونه سفر کرده، و برای اینکار 300 کیلومتر رو طی کرده

3 Likes

معمولا بعد کلمه travel از to استفاده میکنیم ولی نباید قبل کلمه home از to استفاده کنیم درسته؟
برای همین شده he traveled home

3 Likes

بله، he traveled home درسته

1 Likes