تالار زبانشناس

چند اشکال کوچک در ترجمه درس "دوستی با نژاد پرستان"

از نظر من چند اشکال در ترجمه این درس دیده میشه ، البته اساتید باید نظر بدهند و اگر درست هست در ترجمه اعمال بشه
اولین اشکال در ترجمه gig هست که به معنی “اجرای موسیقی” می باشد (این کلمه مخصوصا برای اجرای موسیقی های غیر کلاسیک و جدید مثل پاپ و بلوز و جاز استفاده میشه ، این کلمه یک جا شوخی معنی شده و یک جای دیگر جلسه معنی شده
دومین اشکال در ترجمه اصطلاح hit it off می باشد که یعنی “بلافاصله با هم دوست شدند” اما در ترجمه چیز دیگری معنی شده
مورد بعدی کلمه rally به معنی “گردهمایی عمومی” می باشد که تظاهرات معنی شده،

======================
این تاپیک مربوط به درس «دوستی با نژاد پرستان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «دوستی با نژاد پرستان»)

1 Likes