تالار زبانشناس

معنی جمله Yesterday, his friend took him to eat dog

Friday, my dad went to his construction site, and a dog bit him. He was hurt.

Then, the construction site manager took him to the hospital.

Yesterday, his friend took him to eat dog. What a coincidence!

======================
این تاپیک مربوط به درس «Going to Turkey by Ian» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۲»)

2 Likes

دیروز دوستش اونو برد تا با هم سگ بخورن :joy: :thinking: اخ مگه میشه

4 Likes

خخخخخخ…منم همینو موندم …گفتم شاید اشتباه معنی کردم

1 Likes

منظور خوردن داگ همان هات داگ است

2 Likes

اگ هات داگ بود که همینو مینوشت

2 Likes

در دیکشنری لانگمن نوشته داگ به معنای هات داگ هم هست یک کلمه عامیانه است کوچه بازاری

7 Likes

ممنونم دوست عزیز…اره این معنی معقوله
… خیلی ممنون.

2 Likes